mastercard

Wiedeń - WOŚP. Vienna artwork 2020

2019-12-29 20:41:22

Oficjalnym motywem wiedeńskiego Finału WOŚP, zaprojektowanym przez słoweńską artystkę Nikę Ham, jest Riesenrad (w dosłownym tłumaczeniu: Wielkie Koło) w słynnym parku rozrywki na Praterze. To jeden z najbardziej charakterystycznych symboli Wiednia, przy okazji świetnie wpisujący się w słowa przeboju gwiazdy naszego finału – legendarnego zespołu De Mono: „Jak statki na niebie...” Rzeczywiście, przejażdżka Wielkim Kołem pozwala spojrzeć na miasto z podniebnej perspektywy!

Słowenka Nika Ham (ur. 1991) jest malarką z dyplomem Akademii Sztuk Pięknych i Projektowania w Lublanie, studiowała również w Wielkiej Brytanii. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, była również zaangażowana w szereg projektów wspieranych przez miasto Lublana. Obecnie pracuje w tamtejszym Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz na wydziale Laibach Kunst, od 2016 roku pełni także funkcję dyrektorki artystycznej wiedeńskiego LET'S CEE Film Festival. W ostatnich latach coraz więcej miejsca w jej twórczości zajmują wideo, sztuka cyfrowa i performance, które wykorzystuje w swojej aktualnej pracy nad przedstawieniami teatralnymi i projektami dla sceny klubowej.

Artystka Nika Ham

The official motive of the Vienna Grand Finale of WOŚP, designed by Slovenian artist Nika Ham, is Riesenrad (literally translated: Great Circle) in Prater, the most famous amusement park in Vienna. This is one of the most characteristic symbols of the city, by the way perfectly fitting the words of the hit of the legendary Polish band De Mono, which is a star guest of our finale: "Like ships in the sky..." Indeed, a ride on the Big Wheel allows you to look at the city from a sky-high perspective!

Slovenian Nika Ham (born 1991) completed the Academy of Fine Art and Design in Ljubljana with an MA in painting and studied also in Great Britain. She was involved in various projects supported by the city of Ljubljana, where she has been working at the Museum of Modern Art and in the Laibach Kunst department. Since 2016 she serves as Art Director for the LET'S CEE Film Festival in Vienna. She was part of many group and solo exhibitions as well as of various Artist in Residence Scholarships. In recent years she has shifted from painting to video, digital art and performance, being currently stronger involved into theatre performances and projects for the club scene.

Sztab Wiedeń